Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Strona Główna
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Plastyczni"

Adres Biura Konkursowego i Organizatora:
01-317 Warszawa, ul. Targowa 79
tel. 22 731-05-49, 720-05-17; fax. 22 731-05-73, 667-22-22
e-mail: plastyczny@gmail.com